Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων δια Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικο Προγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικου και Καποδιστριακου Πανεπιστημιου Αθηνων για την ενισχυση της Εκπαιδευτικης Επαρκειας των Εκπαιδευτων Ενηλικων της Μη Τυπικης Εκπαιδευσης

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους, το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» διάρκειας 200 ωρών (2,5 μήνες) με κωδικό έρευνας 16349. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εντάσσεται σε ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ.

Σκοπός

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι διττός. Κατά πρώτον η θεωρητική και πρακτική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και κατά δεύτερον η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και στελέχη συνεχιζόμενης κατάρτισης και Δια βίου μάθησης
 • Παιδαγωγούς, συμβούλους σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς
}

Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαρκεί 2,5 μήνες με σύνολο διδακτικών ωρών 200. Οι 180 ώρες αφορούν Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, οι 4 ώρες Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και οι 16 ώρες τρεις Δια Ζώσης Συναντήσεις. Λόγω, βέβαια, των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, εξαιτίας του COVID-19, η διαδικασία της εκπαίδευσης θα βασιστεί μόνο στην εξ αποστάσεως, μέχρι νεωτέρας. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για 180 ώρες που αφορούν Ασύγχρονη Εκπαίδευση και 20 ώρες Σύγχρονης Εκπαίδευσης (με τηλεκπαίδευση).

Γλώσσα

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα ακολουθεί το μοντέλο της μεικτής μάθησης (Blended Learning). Στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος (εννέα θεματικών ενοτήτων) ο κάθε συμμετέχων, μελετά ειδικά διαμορφωμένο υλικό και στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά, τεστ αξιολόγησης. Το πρακτικό μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει α) την συμμετοχή και ανάλυση πραγματικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και β) την παρουσίαση και κριτική ανάλυση μίας μικροδιδασκαλίας 20 λεπτών από μεριάς κάθε συμμετέχοντα.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 290€. Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται πριν την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη πριν την πραγματοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο τέλος του προγράμματος.

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

1. Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν όλο το αρχικό ποσό με την έναρξη των σεμιναρίων, θα λαμβάνουν έκπτωση 10% (261,00 ευρώ).

2. Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λάβουν έκπτωση 30% (203€).

3. Άνεργοι 50% (145€)

4. Υπάλληλοι ΑΕΙ 50% (145€)

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται πριν την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη πριν την πραγματοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο τέλος του προγράμματος.

Τύπος Πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Ημερολόγιο

Στ’ Κύκλος

Η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ξεκίνησε και παραμένει ενεργή έως και τις 13 Μαϊου 2021. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαϊου 2021.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει σε:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

OBJECTIVES

Οφέλη του Προγράμματος

 1. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 2. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών, η παρεχόμενη βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης εξασφαλίζει τη δυνατότητα απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ παράλληλα με την εγγραφή τους σε Μητρώο Εκπαιδευτών Δημόσιου Φορέα.
 3. Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό επιμόρφωσης μοριοδοτείται στις επιλογές εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Διευθυντών ΙΕΚ.
 4. Το θεωρητικό και πρακτικό τμήμα τους προγράμματος επιμόρφωσης παρέχει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες στον σχεδιασμό προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης.
 5. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι χωρίς μετακινήσεις και περιττά έξοδα.

OBJECTIVES

Θεματικές ενότητες

Z

Ο ενήλικας ως μαθητής

Z

Εννοιολογική και θεωρητική διασάφηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Z

Ιστορικoκοινωνική εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Ανάλυση αναγκών και σχεδιασμός προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Μέθοδοι Μέσα και Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Η αξιολόγηση, η αποτίμηση και ο έλεγχος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Η ομάδα ως στοιχείο της μαθησιακής διεργασίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Ειδικά θέματα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Βασικές αρχές στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μαθησιακών ενοτήτων: Το υπόδειγμα της Μικροδιδασκαλίας

OBJECTIVES

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Ιωάννης Γκιόσος

Ιωάννης Γκιόσος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

O Ιωάννης Γκιόσος, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Παράλληλα είναι μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ) και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιδρύματος.

Από το 2015 έως το 2019, διετέλεσε Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΩΔ. ΕΡΕΥΝΑΣ 12728). Στο πλαίσιο του εν λόγω εκπαιδευτικού έργου και παράλληλα με την ακαδημαϊκή ευθύνη του προγράμματος, δίδαξε αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρίες μάθησης, τεχνικές εκπαίδευσης και σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας. Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 33 πόλεις-περιοχές της Ελλάδας και το παρακολούθησαν πάνω από 2000 εκπαιδευόμενοι, το 95% των οποίων πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Από το 1999  μέχρι το 2020 συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στην μεταπτυχιακή θεματική ενότητα «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και στο πλαίσιο των καθηκόντων του επέβλεψε σημαντικό αριθμό διπλωματικών διατριβών στον μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ με ΑΜ ΕΒ03447.

Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο Φιλοσοφία της Παιδείας, Ολυμπιακή Παιδεία και Αθλητική Ηθική, και Θεωρία της Επιστήμης σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος του.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ανοικτή Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Φιλοσοφία και Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και την Φιλοσοφία και Ιστορία του Αθλητισμού και των Σπορ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ - ΤΕΦΑΑ.

 

Εγγραφή στο Πρόγραμμα

Αποκτήστε τα απαραίτητα εφόδια του σύγχρονου εκπαιδευτικού ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας. Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας έγκαιρα.

Εγγραφη
Share This