Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και δια Βίου Μάθηση

Επιμορφωτικο Προγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικου και Καποδιστριακου Πανεπιστημιου Αθηνων για την ενισχυση της Εκπαιδευτικης Επαρκειας των Εκπαιδευτων Ενηλικων της Μη Τυπικης Εκπαιδευσης

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους, το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση» διάρκειας 200 ωρών (2,5 μήνες). Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εντάσσεται σε ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ.

Σκοπός

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι διττός. Κατά πρώτον η θεωρητική και πρακτική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και κατά δεύτερον η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και στελέχη συνεχιζόμενης κατάρτισης και Δια βίου μάθησης
 • Παιδαγωγούς, συμβούλους σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς
}

Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαρκεί 2,5 μήνες με σύνολο διδακτικών ωρών 200. Οι 180 ώρες αφορούν Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, οι 4 ώρες Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και οι 16 ώρες Δια Ζώσης Συναντήσεις.

Γλώσσα

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα ακολουθεί το μοντέλο της μεικτής μάθησης (Blended Learning). Στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος (εννέα θεματικών ενοτήτων) ο κάθε συμμετέχων, μελετά ειδικά διαμορφωμένο υλικό και στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά, τεστ αξιολόγησης. Το πρακτικό μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει α) την συμμετοχή και ανάλυση πραγματικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και β) την παρουσίαση και κριτική ανάλυση μίας μικροδιδασκαλίας 20 λεπτών από μεριάς κάθε συμμετέχοντα.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 290€. Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται πριν την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη πριν την πραγματοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο τέλος του προγράμματος.

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

1. Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν όλο το αρχικό ποσό με την έναρξη των σεμιναρίων, θα λαμβάνουν έκπτωση 10% (261,00 ευρώ).

2. Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λάβουν έκπτωση 30% (203€).

Τύπος Πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Ημερολόγιο

Β’Κύκλος

Η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ξεκίνησε και παραμένει ενεργή έως και τις 23 Μαρτίου 2020. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαρτίου 2020.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει σε:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

OBJECTIVES

Οφέλη του Προγράμματος

 1. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 2. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών, η παρεχόμενη βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης εξασφαλίζει τη δυνατότητα απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ παράλληλα με την εγγραφή τους σε Μητρώο Εκπαιδευτών Δημόσιου Φορέα.
 3. Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό επιμόρφωσης μοριοδοτείται στις επιλογές εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Διευθυντών ΙΕΚ.
 4. Το θεωρητικό και πρακτικό τμήμα τους προγράμματος επιμόρφωσης παρέχει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες στον σχεδιασμό προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης.
 5. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι χωρίς μετακινήσεις και περιττά έξοδα.

OBJECTIVES

Θεματικές ενότητες

Z

Ο ενήλικας ως μαθητής

Z

Εννοιολογική και θεωρητική διασάφηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Z

Ιστορικoκοινωνική εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Ανάλυση αναγκών και σχεδιασμός προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Μέθοδοι Μέσα και Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Η αξιολόγηση, η αποτίμηση και ο έλεγχος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Η ομάδα ως στοιχείο της μαθησιακής διεργασίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Ειδικά θέματα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Z

Βασικές αρχές στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μαθησιακών ενοτήτων: Το υπόδειγμα της Μικροδιδασκαλίας

OBJECTIVES

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Ιωάννης Γκιόσος

Ιωάννης Γκιόσος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Γνωστικό αντικείμενο
Φιλοσοφία του Αθλητισμού (ΦΕΚ 872/20-09-2016)

Μαθήματα
Κατ' επιλογή
-Ολυμπιακή παιδεία και Αθλητική Ηθική
-Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας

Μεταπτυχιακά
-Θεωρία της Επιστήμης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Φιλοσοφία και Ιστορία της Φυσικής Αγωγής
-Φιλοσοφία και Ιστορία του Αθλητισμού και των Σπορ
-Ανοικτή Εκπαίδευση

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: Ισοτιμία ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1983
-Μεταπτυχιακός δίπλωμα ειδίκευσης στις Σπουδές στην Εκπαίδευση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2009
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: Παιδαγωγικό Τμήμα – ΕΚΠΑ  1994

Εγγραφή στο Πρόγραμμα

Αποκτήστε τα απαραίτητα εφόδια του σύγχρονου εκπαιδευτικού ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας. Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας έγκαιρα.

Εγγραφη
Share This