Τα ψηφιακά εργαλεία

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

προγραμμα επιμορφωσησ εκπαιδευτων στο σχεδιασμο και την υλοποιηση εκπαιδευτικων προγραμματων e-learning

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Τα Ψηφιακά Εργαλεία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» διάρκειας 200 ωρών με κωδικό έρευνας 16349. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εντάσσεται σε ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα παρουσιάζει τα εργαλεία, τη μέθοδο και τις διαδικασίες που απαιτούνται, για τη μετατροπή ενός παραδοσιακού εκπαιδευτικού προγράμματος σε πρόγραμμα e-learning.

Σκοπός του είναι να δώσει στους εκπαιδευτές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν την εκπαίδευσή τους και από απόσταση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Απόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε όσους είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση (ξενόγλωσση εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων).

}

Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαρκεί 3 μήνες με σύνολο διδακτικών ωρών 200. Από αυτές, οι 185 ώρες καλύπτονται με ασύγχρονη εκπαίδευση και οι 15 ώρες με τηλεδιάσκεψη.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 300€. Η καταβολή του ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί  σε 2 δόσεις: η πρώτη μία βδομάδα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και η δεύτερη δύο μήνες μετά την έναρξή του. Οι έχοντες πιστοποίηση από τον ΕΟΠΕΠ στην εκπαίδευση ενηλίκων και οι έχοντες παρακολουθήσει οποιοδήποτε επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαίδευση ενηλίκων στο ΕΚΠΑ τυγχάνουν έκπτωσης 50€.

Γλώσσα

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Ημερολόγιο

Β’ Κύκλος: Η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής στον Β’ Κύκλο του Προγράμματος ξεκινά στις 28/02 και ολοκληρώνεται στις 04/04. Έναρξη προγράμματος: 06/04.

Α’ Κύκλος: Ο A’ Κύκλος του Προγράμματος έχει ολοκληρωθεί.

Θεματικά πεδία

Οι θεματικοί πυλώνες του σεμιναρίου είναι:

  1. τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS),
  2. η εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία και
  3. η δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Μεθοδολογία

Το Πρόγραμμα ακολουθεί το μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στο περιβάλλον μιας σύγχρονης πλατφόρμας μέσα από ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα συμμετέχουν στις προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις με τον καθηγητή / την καθηγήτριά τους.

Παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε πρόγραμμα στον εκπαιδευτή του, μέσω σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας.

U

Αξιολόγηση

Στο τέλος της κάθε προσφερόμενης ενότητας θα κληθείτε να συμπληρώσετε ένα τεστ αξιολόγησης με κλειστού τύπου ερωτήσεις και να εκπονήσετε μια εργασία ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου.

h

Τύπος Πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει σε:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

 

Η εγγραφή ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

Βημα 1

Συμπληρώστε τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

βημα 2

Συμβουλευτείτε το email που θα σας αποσταλεί για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

βημα 3

Πραγματοποιήστε την κατάθεση του ποσού και αποστείλατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Γκιόσος

Ιωάννης Γκιόσος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

O Ιωάννης Γκιόσος, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Παράλληλα είναι μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ) και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιδρύματος.

Από το 2015 έως το 2019, διετέλεσε Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΩΔ. ΕΡΕΥΝΑΣ 12728). Στο πλαίσιο του εν λόγω εκπαιδευτικού έργου και παράλληλα με την ακαδημαϊκή ευθύνη του προγράμματος, δίδαξε αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρίες μάθησης, τεχνικές εκπαίδευσης και σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας. Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 33 πόλεις-περιοχές της Ελλάδας και το παρακολούθησαν πάνω από 2000 εκπαιδευόμενοι, το 95% των οποίων πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Από το 1999  μέχρι το 2020 συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στην μεταπτυχιακή θεματική ενότητα «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και στο πλαίσιο των καθηκόντων του επέβλεψε σημαντικό αριθμό διπλωματικών διατριβών στον μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ με ΑΜ ΕΒ03447.

Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο Φιλοσοφία της Παιδείας, Ολυμπιακή Παιδεία και Αθλητική Ηθική, και Θεωρία της Επιστήμης σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος του.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ανοικτή Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Φιλοσοφία και Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και την Φιλοσοφία και Ιστορία του Αθλητισμού και των Σπορ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ - ΤΕΦΑΑ.

 

 

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη

Αντωνία-Μαρία Χαρτοφύλακα

Αντωνία-Μαρία Χαρτοφύλακα

Sr Instructional designer, Digimagix, Καθηγήτρια-Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Η Αντωνία-Μαρία Χαρτοφύλακα έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Φιλολογίας/Κατεύθυνση Γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας (MA in Open and Distance Education) ενώ το 2012 ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Εργάζεται από το 2006 στον ιδιωτικό τομέα ως υπεύθυνη εκπαιδευτικού σχεδιασμού στην εταιρεία Digimagix με κύριο έργο της τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών τίτλων και την υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ενδοεπιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Από το 2016 εργάζεται παράλληλα ως Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Θεματική Ενότητα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια με εισηγήσεις στη θεματική της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, κυρίως σε θέματα που αφορούν τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στη σύγχρονη επιχείρηση, καθώς και σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

OBJECTIVES

Ενότητες και εκπαιδευτικοί στόχοι

=

Διάρθρωση προγράμματος

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαρθρώνεται στις ακόλουθες 6 βασικές ενότητες με τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς στόχους ανά ενότητα. Αφού ολοκληρώσει το Πρόγραμμα, ο εκπαιδευόμενος/η εκπαιδευόμενη θα είναι σε θέση:

Z

Αρχές και μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Να αναφέρει και σχολιάζει τις βασικές παιδαγωγικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Z

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης

Να αναγνωρίζει, να παρουσιάζει και να διαχειρίζεται βασικά εργαλεία για την διαχείριση ηλεκτρονικής τάξης

Z

Εξ αποστάσεως επικοινωνία

Να διαχειρίζεται βασικά εργαλεία για τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Z

Κοινωνική παρουσία

Να αναγνωρίζει, να παρουσιάζει και να διαχειρίζεται βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας.

Z

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Να διαχειρίζεται βασικά εργαλεία για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (eLearning content).

Z

Κοινωνικά δίκτυα

Να αξιοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το facebook, το youtube, το pinterest  στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αποκτήστε τα απαραίτητα εφόδια του σύγχρονου εκπαιδευτικού ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας. Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας έγκαιρα.

ενδιαφερομαι
Share This