Σύγχρονες προσεγγίσεις

και δημιουργικότητα στη διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

προγραμμα επιμορφωσησ για την ενισχυση τησ διδακτικησ επαρκειασ των δασκαλων χορου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους, το μοριοδοτούμενο με 2 μόρια (N.4589/2019, άρθρ.57) επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις και δημιουργικότητα στη διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού: Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας» διάρκειας 300 ωρών με κωδικό έρευνας 16349. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εντάσσεται σε ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ.

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση της διδακτικής επάρκειας των δασκάλων χορού (απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α., Τ.Ε.Φ.Α.Α.) τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν ανήλικους και ενήλικες Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δάσκαλους χορού που είναι αποκλειστικά:

  • Απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α., Τ.Ε.Φ.Α.Α. ανεξαρτήτως Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με Ειδίκευση στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό
  • Απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α., Τ.Ε.Φ.Α.Α. ανεξαρτήτως Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με Ειδίκευση στον Χορό ή στην Ορχηστική
  • Απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α., Τ.Ε.Φ.Α.Α. ανεξαρτήτως Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και Ειδίκευσης
  • Συντονιστές Εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα

Οι προς εκπαίδευση δάσκαλοι χορού θα πρέπει:

  • να είναι απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α., Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  • να γνωρίζουν χειρισμό Η/Υ και Διαδικτύου
}

Διάρκεια

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους κάθε ένας από τους οποίους έχει διάρκεια 300 ώρες.

Μοριοδότηση

Το Πρόγραμμα δίνει 2 μόρια στη διαδικασία διορισμών εκπαιδευτικών (ΦΕΚ Α/13/29-1-19).

Γλώσσα

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Ημερολόγιο

Η έναρξη του Γ’ Kύκλου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2021. Η διαδικασία ολοκλήρωσης κατάθεσης δικαιολογητικών και αρχικής πληρωμής θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 12 Μαρτίου 2021. Λόγω των εκτάκτων μέτρων που ισχύουν στη χώρα μας, ο Γ’ Kύκλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με μία τροποποίηση. Συγκεκριμένα, τα δια ζώσης μαθήματα θα γίνουν μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης.

Ενημέρωση (9/3/2021): Η έναρξη του Γ’ Kύκλου μετατίθεται μια εβδομάδα μετά, δηλαδή στις 22 Μαρτίου 2021 ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών και πληρωμής από τους ενδιαφερόμενους.

Επικοινωνία

Για το Πρόγραμμα “Σύγχρονες προσεγγίσεις και δημιουργικότητα στη διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού: Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας” επικοινωνήστε στο support@ekpa-lifelonglearning.gr ή στο 6974342150
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 10.00-12.00 & 18.00-20.00

Μεθοδολογία

Ακολουθείται το Μοντέλο Μικτής Μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει: εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευσης και τρία δια ζώσης πρακτικά μαθήματα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα χορού. Παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί ο εκάστοτε κύκλος του επιμορφωτικού προγράμματος) στον ορισμένο διαδάσκοντά του, μέσω της εξ αποστάσεως πλατφόρμας.

U

Αξιολόγηση

α) Ο εκπαιδευόμενος καλείται στο 3ο δια ζώσης μάθημα, και αφού έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ένα μαγνητοσκοπημένο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με τη μικροδιδασκαλία ενός ελληνικού παραδοσιακού χορού στη βάση της διδαχθείσας μεθόδου, να παρουσιάσει τη μικροδιδασκαλία στην ολομέλεια.

β) Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη του υλικού, έχει συμμετάσχει στα 3 δια ζώσης μαθήματα και έχει παρουσιάσει τη μικροδιδασκαλία στο 3ο δια ζώσης μάθημα, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά ένα τεστ αξιολόγησης με ερωτήματα ανά κάθε Διδακτική Ενότητα/Σπόνδυλο.

h

Τύπος πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 480€. Η καταβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί  σε 2 δόσεις. Η πρώτη πραγματοποιείται μία βδομάδα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και η δεύτερη δύο μήνες μετά την έναρξή του. Δυνατότητα έκπτωσης 10% με την προπληρωμή όλου του ποσού.

Αριθμός συμμετεχόντων

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 / Μέγιστος: 25

Η προθεσμία εγγραφής λήγει σε:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

 

Η εγγραφή ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

Βημα 1

Συμπληρώστε τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

βημα 2

Συμβουλευτείτε το email που θα σας αποσταλεί για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

βημα 3

Πραγματοποιήστε την κατάθεση του ποσού και αποστείλατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Γκιόσος

Ιωάννης Γκιόσος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

O Ιωάννης Γκιόσος, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Παράλληλα είναι μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ) και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιδρύματος.

Από το 2015 έως το 2019, διετέλεσε Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΩΔ. ΕΡΕΥΝΑΣ 12728). Στο πλαίσιο του εν λόγω εκπαιδευτικού έργου και παράλληλα με την ακαδημαϊκή ευθύνη του προγράμματος, δίδαξε αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρίες μάθησης, τεχνικές εκπαίδευσης και σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας. Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 33 πόλεις-περιοχές της Ελλάδας και το παρακολούθησαν πάνω από 2000 εκπαιδευόμενοι, το 95% των οποίων πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Από το 1999  μέχρι το 2020 συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στην μεταπτυχιακή θεματική ενότητα «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και στο πλαίσιο των καθηκόντων του επέβλεψε σημαντικό αριθμό διπλωματικών διατριβών στον μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ με ΑΜ ΕΒ03447.

Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο Φιλοσοφία της Παιδείας, Ολυμπιακή Παιδεία και Αθλητική Ηθική, και Θεωρία της Επιστήμης σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος του.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ανοικτή Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Φιλοσοφία και Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και την Φιλοσοφία και Ιστορία του Αθλητισμού και των Σπορ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ - ΤΕΦΑΑ.

 

 

 Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη

Μαρία Κουτσούμπα

Μαρία Κουτσούμπα

Καθηγήτρια, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητσιμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Μαρία Ι. Κουτσούμπα (makouba@phed.uoa.gr) είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο γνωστικό αντικείμενο “Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός” και Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στη μεταπτυχιακή Θεματική Ενότητα “Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση”, ενώ έχει διατελέσει Συντονίστρια και Καθηγήτρια-Σύμβουλος και στην προπτυχιακή Θεματική Ενότητα του ΕΑΠ “Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και του Χορού».

Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ (1989), είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MA in Dance Studies) (University of Surrey, 1991) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D. in Ethnochoreology, Goldsmiths College, University of London, 1997, με υποτροφία του Ελληνικού Τμήματος Υποτροφιών και Ερευνών του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ»). Έχει επίσης ειδικευθεί στο σύστημα σημειογραφίας κίνησης και χορού του Laban (Labanotation Institute, UK) και στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΑΠ).

Στην 33ετή επαγγελματική της πορεία έχει υπάρξει μέλος χορευτικών συλλόγων και έχει διδάξει ελληνικό παραδοσιακό χορό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος επιστημονικών οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια (πάνω από 100). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το δημοσιευμένο έργο της (πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες, μονογραφίες, συγγράμματα, 20 κεφάλαια ξενόγλωσσων και ελληνικών συλλογικών τόμων, επιμέλεια/μετάφραση ξενόγλωσσων βιβλίων/κεφαλαίων, βιβλιοκρισίες κ.λπ.) αφορούν τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες σε σχέση με τον χορό, την τέχνη και τον πολιτισμό, την ανάλυσης της μορφής του χορού (σημειογραφία, δομική-υφολογική ανάλυση, τυπολογία), τον πολιτιστική πολιτική και διαχείριση με έμφαση στο χορό, καθώς και την εκπαίδευση του χορού, καθώς και καινοτόμες μορφές εκπαίδευσης όπως αυτή της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Έχει επιβλέψει πολλές πτυχιακές εργασίες στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών, καθώς και μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, ενώ υπήρξε μέλος τριμελών συμβουλευτικών και επταμελών εξεταστικών επιτροπών. Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών περιοδικών, επιστημονικών εταιρειών και οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέλος Δ.Σ. επιστημονικών εταιρειών, επιτροπών του Σχολής, καθώς και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός». Είναι Διευθύντρια του Τομέα Γυμναστικής και Χορού του Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονίστρια της Ειδίκευσης «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός», καθώς και μέλος του Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού και Επιστημονικού Προσωπικού της ίδιας Σχολής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: makouba@phed.uoa.gr

Τηλ.: 210-7276169

 

 Συνεργάτες

Βασίλειος Καρφής

Βασίλειος Καρφής

Διδάκτωρ της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» - Κατεύθυνση: Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού)

Ο Βασίλειος Καρφής του Κωνσταντίνου κατάγεται από το Δίκαστρο Φθιώτιδας. Είναι πτυχιούχος του ΤΕΦΑΑ Αθηνών (1985) με δίπλωμα Ειδικότητας Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού. Διορίστηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 1993. Από το 1996 μέχρι το 2004 και από το 2008 μέχρι το 2012 ήταν αποσπασμένος στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Από το 2017-2019 ήταν αποσπασμένος στη ΣΕΦΑΑ Αθηνών. Όλα τα χρόνια η απόσπασή του αφορούσε το γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός» και δίδασκε στα εργαστηριακά μαθήματα κυρίως της Ειδίκευσης «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός» και στο βασικό μάθημα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Στα ίδια μαθήματα δίδαξε ως μεταπτυχιακός φοιτητής από το 2004 μέχρι το 2008 και τα ακαδημαϊκά έτη 2012-13 & 2013-14.

Είναι Διδάκτωρ της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ (του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» – Κατεύθυνση: Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού) με τίτλο της διδακτορικής του διατριβής «Ελληνικός παραδοσιακός χορός: Δομή, μορφή και τυπολογία της ελληνικής παραδοσιακής ‘χορευτικότητας’» (2018). Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών / ΕΛΚΕ με Αρ. Μητρώου 3389. Παρακολούθησε παγκόσμια συνέδρια Λαϊκού Πολιτισμού, διεθνή συνέδρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανελλήνια Συνέδρια Λαϊκού Πολιτισμού, 1ο, 2ο, 3ο & 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΤΕΦΑΑ Αθηνών και επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.

Η/Υ: Κάτοχος πιστοποίησης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (Α΄ επίπεδο).

Επιστημονικές ερευνητικές εργασίες – ανακοινώσεις & δημοσιεύσεις.
Δεκαπέντε επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια και συμπόσια με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις είτε σε μορφή περίληψης, είτε σε μορφή πλήρους κειμένου (όπως φαίνονται αναλυτικά στην ανάλυση δημοσιευμένου έργου που προσκομίζεται με τα αντίστοιχα παραστατικά).
Συγγραφικό έργο.

  • Καρφής, Β. & Ζιάκα, Μ. (2009). Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός στην Εκπαίδευση. Προτάσεις διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Βιβλιοδιάπλους, 228 σελ., ISBN: 978-960-6873-00-3. Εγκεκριμένο ως σύγγραμμα στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών (2009-2011), στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας και ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής (2010-2012).
  • Συμμετοχή στο βιβλίο ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ – Λαογραφικά και Ιστορικά Στοιχεία της Περιοχής, Ζουρνατζίδης Ν. (2013), ISBN: 978-618-80638-0-8, Αθήνα: Χορευτικός Όμιλος Ποντίων «Σέρρα».
  • Συμμετοχή στο βιβλίο ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ, Τουλάκης Γ. (2014), ISBN: 978-960-9604-01-7, Τερπνή: Πολιτιστικός Σύλλογος Τερπνής.

Κοινωνική προσφορά – Επαγγελματική δραστηριότητα
Διδασκαλία σε χορευτικούς ομίλους – τοπική αυτοδιοίκηση: Ομάδα Ελληνικού Λαϊκού Χορού Δήμου Καλλιθέας (1989-2014). Χορευτική Ομάδα ΤΕΦΑΑ & ΣΕΦΑΑ Αθηνών (2009-2012 και 2018-2019). Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «Χοροπαιδεία» (2014-2019).
Επιμορφωτικό έργο. Εισηγητής σε αρκετά επιμορφωτικά σεμινάρια (τυπική εκπαίδευση και άλλοι φορείς), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τιμητική συμμετοχή: Τελετή λήξης Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνας (29-8-2004).
Διοργανώσεις εκδηλώσεων: Διοργάνωση μεγάλων χορευτικών παραστάσεων, ειδικών θεματικών παρουσιάσεων και φεστιβάλ.

E-mail: karfisvasilis@gmail.com – karfisvas@phed.uoa.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109960401 & 6945104641

Χαρίτων Χαριτωνίδης

Χαρίτων Χαριτωνίδης

Υποψήφιος διδάκτορας στη Σχολή ΣΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ, στο γνωστικό αντικείμενο «Σπουδές στον Χορό»

Ο Χαρίτων Χαριτωνίδης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με ειδίκευση στον «Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό». Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην κατεύθυνση «Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του ΕΚΠΑ και υποψήφιος διδάκτορας στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της ίδιας Σχολής, στο γνωστικό αντικείμενο «Σπουδές στον Χορό». Έχει διδάξει ελληνικό παραδοσιακό χορό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ, Ουγγρική Ανώτατη Σχολή Χορού), σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ιδιωτικούς φορείς, σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους, ενώ υπήρξε δάσκαλος-εισηγητής σε πλήθος σεμιναρίων χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ισπανία, Γαλλία και Λουξεμβούργο). Από το 1998 δραστηριοποιείται παράλληλα ως μουσικός, παίζοντας πνευστά όργανα της ελληνικής μουσικής παράδοσης (γκάιντα, τσαμπούνα, φλογέρες) σε γλέντια, συναυλίες, παραστάσεις (χορευτικές, θεατρικές, κ.ά.), σεμινάρια και ηχογραφήσεις, συμπράττοντας με διάφορες ορχήστρες και διακεκριμένους καλλιτέχνες. Από το 2006 έως το 2010 έζησε στην Ουγγαρία, όπου εργάστηκε ως χορευτής στο επαγγελματικό καλλιτεχνικό συγκρότημα Duna Art Ensemble και ως δάσκαλος χορού σε χορευτικά συγκροτήματα της ελληνικής μειονότητας. Από το 2015 είναι χοροδιδάσκαλος στο Τμήμα Παραδοσιακού Χορού του Οργανισμού Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Επιπλέον, είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Εθνοχορολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου για την Παραδοσιακή Μουσική (ICTM) με ενεργή συμμετοχή (παρουσιάσεις, άρθρα, ερευνητικές εργασίες) σε συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες για τον χορό.

Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Μεταδιδάκτωρ στη Σχολή ΣΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ, στο γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία και Ανθρωπολογία του Χορού»

Ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), με ειδίκευση στον «Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό», αλλά και «Ορχηστική». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών (MSc) στη «Λαογραφία και Ανθρωπολογία του Χορού» της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σπουδών στο ίδιο αντικείμενο και στο ίδιο ίδρυμα και τώρα πραγματοποιεί μεταδιδακτορικές σπουδές στο ίδιο αντικείμενο, στο ίδιο ίδρυμα. Έχει ειδικευθεί στο σύστημα Σημειογραφίας της κίνησης/χορού Laban (Dance Notation Bureau). Παρουσιάζει διδακτικό έργο τόσο στη Σ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), όσο και στη Σ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με αντικείμενο τον «Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό». Επίσης, διδάσκει «Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό» στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.).

Είχε συμμετοχή σε ερευνητικά επιστημονικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Σ.Ε.Φ.Α.Α.). επίσης, έχει συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, όπως και σε επιστημονικά περιοδικά, με δημοσιευμένο έργο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών, ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το δημοσιευμένο έργο του αφορούν τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες σε σχέση με τον χορό, τον πολιτισμό, την ανάλυση της μορφής του χορού (σημειογραφία, δομικο-μορφολογική ανάλυση, τυπολογία), τις έμφυλες σχέσες σε σχέση με τον χορό, την πολιτική των ταυτοτήτων στον χορό κ.α. Σε επαγγελματικό επίπεδο, έχει υπάρξει μέλος, και έχει διδάξει ελληνικό παραδοσιακό χορό σε ποικίλες χορευτικές ομάδες στην Ελλάδα.

Γεώργιος Φούντζουλας

Γεώργιος Φούντζουλας

Υποψήφιος διδάκτωρ στη Σχολή ΣΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ με κατεύθυνση «Σπουδές στο Χορό» του Χορού»

Ο Γεώργιος Φούντζουλας είναι Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με ειδίκευση στον «Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στη «Λαογραφία και Ανθρωπολογία του χορού» της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ και είναι υποψήφιος διδάκτωρ με κατεύθυνση «Σπουδές στο Χορό» στην ίδια σχολή, ενώ έχει ειδικευθεί στο σύστημα σημειογραφίας της κίνησης – χορού Laban (Dance Notation Bureau). Στην μέχρι τώρα επαγγελματική του πορεία έχει υπάρξει μέλος και έχει διδάξει ελληνικό παραδοσιακό χορό σε ποικίλες χορευτικές ομάδες στην Ελλάδα. Έχει συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια-σεμινάρια με δημοσιευμένο έργο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών, ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το δημοσιευμένο έργο του αφορούν τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες σε σχέση με τον χορό, τον πολιτισμό, την ανάλυσης της μορφής του χορού (σημειογραφία, δομικο-μορφολογική ανάλυση, τυπολογία), τις πολιτικές όψεις του καθώς και την εκπαίδευση του χορού με έμφαση στις καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες.

OBJECTIVES

Θεματικές Ενότητες

=

Διάρθρωση προγράμματος

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαρθρώνεται στις ακόλουθες 10 βασικές ενότητες.

Z

1. Εισαγωγή στη Μορφολογική Μέθοδο Διδασκαλίας

Z

2. Ιστορία και Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης και Διδασκαλίας του Χορού

Z

3. Βασικές Αρχές της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας 1

Z

4. Βασικές Αρχές της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας 2

Z

5. Πρακτική εφαρμογή της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας

Z

6. Βασικές Αρχές της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας 3

Z

7. Βασικές Αρχές της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας 4

Z

8. Η εφαρμογή της Μορφολογικής Μεθόδου Ανάλυσης στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό

Z

9. Πρακτική εφαρμογή της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας σε πολυπλοκότερες χορογραφικές συνθέσεις

Z

10. Εφαρμογή της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός μαθήματος Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα ενημερωθείτε μόλις ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής.

ενδιαφερομαι
Share This