Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Τα Ψηφιακά Εργαλεία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» διάρκειας 200 ωρών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εντάσσεται σε ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ με κωδικό έρευνας 16097.

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτών ενηλίκων στη χρήση μιας «ομπρέλας» εργαλείων τεχνολογίας, η οποία θα τους βοηθήσει να παρέχουν ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση στους εκπαιδευόμενους χωρίς πρόσθετο φόρτο εργασίας.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» και περιλαμβάνει 185 ώρες ασύγχρονης μάθησης και 15 ώρες σύγχρονης on-line εκπαίδευσης μέσω τηλεδιασκέψεων. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στο περιβάλλον μιας σύγχρονης πλατφόρμας μέσα από ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα συμμετέχουν στις προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις με τον καθηγητή / την καθηγήτριά τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου, αντικειμένου και επαγγελματικής εμπειρίας
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Εκπαιδευτές ΙΕΚ & Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
  • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων που είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.


Εκδηλωση Ενδιαφεροντος

Share This