Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση (3ος Κύκλος Εκπαίδευσης)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης 3ος Κύκλος Εκπαίδευσης Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Το...