Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί τον 4ο κύκλο, του μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» διάρκειας 200 ωρών (2,5 μήνες). Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εντάσσεται σε ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ με κωδικό έρευνας 16349.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι πρωτίστως η θεωρητική και πρακτική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Δευτερευόντως, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Το πρόγραμμα ακολουθεί το μοντέλο της μεικτής μάθησης (Blended Learning). Στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος, ο κάθε συμμετέχων μελετά ειδικά διαμορφωμένο υλικό και  στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά, ένα τεστ αξιολόγησης. Το θεωρητικό μέρος απαρτίζεται από εννέα θεματικές ενότητες. Το πρακτικό μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει α) την συμμετοχή και ανάλυση πραγματικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και β) την παρουσίαση και κριτική ανάλυση μίας μικροδιδασκαλίας 20 λεπτών από μεριάς κάθε συμμετέχοντα.

Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαρκεί 2,5 μήνες με σύνολο διδακτικών ωρών 200.  Οι 180 ώρες αφορούν Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, οι 4 ώρες Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και οι 16 ώρες  τρεις Δια Ζώσης Συναντήσεις. Λόγω, βέβαια, των ιδιαίτερων συνθηκών  που επικρατούν, εξαιτίας του COVID-19, η διαδικασία της εκπαίδευσης θα βασιστεί μόνο στην εξ αποστάσεως, μέχρι νεωτέρας. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για 180 ώρες που αφορούν Ασύγχρονη Εκπαίδευση και 20 ώρες Σύγχρονης Εκπαίδευσης (με τηλεκπαίδευση).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

•  Εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου

• Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων

• Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

•  Εκπαιδευτές και στελέχη συνεχιζόμενης κατάρτισης και Δια βίου μάθησης

•  Παιδαγωγούς, συμβούλους σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων

•  Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων

• Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Οφέλη του Προγράμματος

  1. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη προετοιμασία που οδηγεί σε εξασφαλισμένη ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  2. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών , η παρεχόμενη βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης εξασφαλίζει τη δυνατότητα απευθείας συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ  παράλληλα με την εγγραφή τους σε μητρώο Εκπαιδευτών Δημόσιου Φορέα.
  3. Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό επιμόρφωσης μοριοδοτείται στις επιλογές εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
  4. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι χωρίς μετακινήσεις και περιττά έξοδα. Tο μοντέλο της μικτής μάθησης με συνδυασμό Δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας δίνει ανεξαρτησία στο χώρο και στο χρόνο μάθησης για τους εκπαιδευόμενους.
  5. Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται στην  αποτελεσματική σχεδίαση και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας στο πρότυπο των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.
  6. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στη αντιμετώπιση της θεωρητικής εξέτασης με ουσιαστική αξιοποίηση της τράπεζας θεμάτων.
  7. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική διαδραστική μορφή.

Κόστος Προγράμματος – Εκπτωτική Πολιτική

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 290€. Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται πριν την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη πριν την πραγματοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο τέλος του προγράμματος.

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

• Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν όλο το ποσό με την έναρξη των σεμιναρίων, θα λαμβάνουν έκπτωση 10% (261,00 €)

• Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λάβουν έκπτωση 30% (203 €)

Τύπος Πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος

Λήξη υποβολής αιτήσεων 9 Οκτωβρίου 2020
Έναρξη μαθημάτων 12 Οκτωβρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στo τμήμα εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (και σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου), καθώς και για αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.ekpa-lifelonglearning.gr   ή επικοινωνήστε με την κα Βικτώρια Κασβίκη Τηλ: 2103689686, e -mail: vkasv@uoa.gr

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Δρ. Γιάννης Γκιόσος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Share This