Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης (1ος Κύκλος – Αθήνα)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους, το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» διάρκειας 200 ωρών (2,5...