Σας παραθέτουμε παρακάτω το αντίστοιχο link, το οποίο σχετίζεται με το
υλικό παρουσίασης (ppt) του free webinar που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
20 Μαρτίου και ώρα 11.00 – 12.30 με τίτλο: “Χρήσιμες συμβουλές για τις
εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ“: Webinar_20-3-2021 v2-1

 

Share This