Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου μάθησης 5ος κύκλος (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης 5ος Κύκλος Εκπαίδευσης Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Το Εθνικό...