Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα τα θέματα εξετάσεων του θεωρητικού μέρους της πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Όπως γνωρίζετε στο Θεωρητικό Μέρος οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που αντλούνται από την Τράπεζα Θεμάτων που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ. Καλύπτουν την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2014 που ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων με τη νέα μορφή της μέχρι τον Μάιο του 2018, όπου πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ οι τελευταίες και πιο πρόσφατες εξετάσεις πιστοποίησης
Τα θέματα που μπαίνουν σε αυτές τις εξετάσεις προέρχονται από τις κάτωθι εννέα (9) Θεματικές Ομάδες της Τράπεζα Θεμάτων:
• Θεματική Ομάδα 1: Ομάδα Εκπαιδευομένων- Ομάδες στόχοι
• Θεματική Ομάδα 2: Δυναμική Ομάδας
• Θεματική Ομάδα 3: Θεωρητικό Πλαίσιο- Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
• Θεματική Ομάδα 4: Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
• Θεματική Ομάδα 5: Μεθοδολογία Σχεδιασμού. Κοινωνικό – Οικονομικό-Πολιτισμικό Πλαίσιο
• Θεματική Ομάδα 6: Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία
• Θεματική Ομάδα 7: Βασικές Ικανότητες – Φύλο- Διαπολιτισμικότητα
• Θεματική Ομάδα 8: Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος
• Θεματική Ομάδα 9: Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής ανάπτυξη

ΚΑΝΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ DOWNLOAD TA ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Share This