Εναλλακτικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων. Στιγμιότυπο από επιμορφωτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Share This