Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές έως τις 25/11 ενώ τα μαθήματα, τα οποία πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ξεκινούν την 1η Δεκέμβρη και έχουν διάρκεια 3 μήνες (200 διδακτικές ώρες).

Share This