Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 300€. Η καταβολή του ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις: η πρώτη μία βδομάδα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και η δεύτερη δύο μήνες μετά την έναρξή του. Οι έχοντες πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ στην εκπαίδευση ενηλίκων και οι έχοντες παρακολουθήσει οποιοδήποτε επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαίδευση ενηλίκων στο ΕΚΠΑ τυγχάνουν έκπτωσης 50€.

Share This