Το Πρόγραμμα “Τα Ψηφιακά Εργαλεία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων” αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμά του ώστε να παράσχει τη βασική ενημέρωση για όλα τα θεματικά πεδία, τα οποία αναλύει, από την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας.

Έτσι, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις βασικές οδηγίες και τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουν σε ό,τι αφορά:

– την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους
– την ψηφιακή τάξη
– τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Στη συνέχεια το χρονοδιάγραμμα θα επανέλθει στο προαποφασισμένο, όπου θα αναλυθούν σε βάθος οι τρεις αυτοί πυλώνες διεξαγωγής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επιπλέον, όλες οι ενότητες θα είναι ανοικτές εξαρχής, ώστε ο καθένας να μπορεί άμεσα να βρει την πληροφορία που θα τον/τη βοηθήσει να φέρει σε πέρας το εκπαιδευτικό του έργο.

Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε πως ανταποκρινόμαστε στις έκτακτες συνθήκες ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να καλύψουν όσο το δυνατό γρηγορότερα τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης.

Share This